Bulk Price, Discount & Free shipping

Nurul Nazwin Zamri

Kemas Kini Terakhir 2 tahun yang lepas

Terdapat 3 features didalam Special Price iaitu Bulk Price , Discount dan Free Shipping . Features ini boleh disetup di Product > Product Page > Special Price.

1) Bulk Price

Merchant boleh tetapkan harga secara pukal untuk setiap produk. 


Sebagai contoh:

5-10pcs - RM10

11-15pcs - RM8 

2) Discount

Merchant boleh tetapkan minimum dan maximum quantity barang supaya customer layak untuk dapatkan harga discount. 


Sebagai contoh:

1- 3 pcs : RM18

4-8 pcs : RM15

3)Free Shipping

Merhcant boleh menentukan produk produk yang layak untuk dapatkan free shipping. Tetapi free shipping hanya boleh digunakan jika merchant mengunakan easyparcel. 


Free Shipping akan dikira mengikut berat produk. Oleh itu, merchant haruslah memastikan berat produk anda di setkan dengan betul.

Adakah artikel ini membantu?

6 daripada 7 menyukai artikel ini