Coupon Setup

Nurul Nazwin Zamri

Kemas Kini Terakhir setahun yang lepas

Peniaga boleh memasukkan coupon di dalam niaga.place. Apabila pelanggan ingin membuat pembayaran, mereka boleh memilih coupon yang sedia ada. Sebagai contoh, Free Delivery.

Steps 1 - Coupon boleh ditambah di More -> Setting -> Coupon

Steps 2 - Klik Button New 

Steps 3: sila lengkapkan coupon code, discount type, amount, minimum order & Coupon usage limit.


- Discount type terdapat dua pilihan iaitu By FixedAmount Atau By Percentage

Steps 3: Sila lengkapkan details coupon. 


Coupon Code: coupon code ada lah code untuk customer masukkan sebelum checkout. Jika mereka masukkan code ini, mereka akan dapat special discount. Sebagai contoh : HOTDEALS


Discount Type: Discount type ada dua method ( by fixed amount, by percentage).

By fixed amount = amount yang telah tetap. sebagai contoh : RM2

By percentage  = amount discount . sebagi contoh : 10% discount


Amount: masukkan amount discount. Sama ada fixed amount atau discount.


Minimum Order: Tetapkan minimum order untuk customer layak guna kan coupon. Sebagai contoh : RM100. Customer perlu membuat belian minimum amount RM100, baru layak gunakan coupon code HOTDEALS.


Coupon Expired: Merchant boleh tetapkan tarikh expired coupon. Jika tarikh dah expired, coupon tidak boleh digunakan lagi.


Coupon Usage Limit: Merchant boleh tetapkan usage limit coupon. Jika dah sampai limit, coupon tidak boleh digunakan. 


Coupon only applied to selected product: Merchant boleh tetapkan coupon hanya boleh digunakan untuk product yang terpilih. 

Steps 3: Merchant boleh unpublish coupon jika tidak ingin digunakan buat sementara waktu.

Steps 4: Merchant jugak boleh Delete coupon code ini tidak dugunakan lagi.

Bagaimana nak gunakan coupon di kedai online ?

Merchant boleh beri coupon kepada customer . selain itu, boleh letak di description product atau di homepage kedai online.

Steps 1: Jika customer sudah mempunyai coupon code, customer perlu masukkan coupon code sebelum checkout.

Steps 2: Masukkan coupon code dan klik Apply

Adakah artikel ini membantu?

2 daripada 2 menyukai artikel ini