Coupon Setup

Nurul Nazwin Zamri

Kemas Kini Terakhir 2 tahun yang lepas

Peniaga boleh memasukkan coupon di dalam niaga.place. Apabila pelanggan ingin membuat pembayaran, mereka boleh memilih coupon yang sedia ada. Sebagai contoh, Free Delivery.

Steps 1 - Coupon boleh ditambah di More -> Setting -> Coupon

Steps 2 - Klik Button New 

Steps 3: sila lengkapkan coupon code, discount type, amount, minimum order & Coupon usage limit.


- Discount type terdapat dua pilihan iaitu By FixedAmount Atau By Percentage

Steps 3: Sila lengkapkan details coupon. 


Coupon Code: coupon code ada lah code untuk customer masukkan sebelum checkout. Jika mereka masukkan code ini, mereka akan dapat special discount. Sebagai contoh : HOTDEALS


Discount Type: Discount type ada dua method ( by fixed amount, by percentage).

By fixed amount = amount yang telah tetap. sebagai contoh : RM2

By percentage  = amount discount . sebagi contoh : 10% discount


Amount: masukkan amount discount. Sama ada fixed amount atau discount.


Minimum Order: Tetapkan minimum order untuk customer layak guna kan coupon. Sebagai contoh : RM100. Customer perlu membuat belian minimum amount RM100, baru layak gunakan coupon code HOTDEALS.


Coupon Expired: Merchant boleh tetapkan tarikh expired coupon. Jika tarikh dah expired, coupon tidak boleh digunakan lagi.


Coupon Usage Limit: Merchant boleh tetapkan usage limit coupon. Jika dah sampai limit, coupon tidak boleh digunakan. 


Coupon only applied to selected product: Merchant boleh tetapkan coupon hanya boleh digunakan untuk product yang terpilih. 

Steps 3: Merchant boleh unpublish coupon jika tidak ingin digunakan buat sementara waktu.

Steps 4: Merchant jugak boleh Delete coupon code ini tidak dugunakan lagi.

Bagaimana nak gunakan coupon di kedai online ?

Merchant boleh beri coupon kepada customer . selain itu, boleh letak di description product atau di homepage kedai online.

Steps 1: Jika customer sudah mempunyai coupon code, customer perlu masukkan coupon code sebelum checkout.

Steps 2: Masukkan coupon code dan klik Apply

Adakah artikel ini membantu?

2 daripada 2 menyukai artikel ini